Ενδοσκοπική Χειρουργική

Από τον Χειρουργό Ουρολόγο Δρ. Μάρκο Καραβιτάκη, Εξειδικευμένο Χειρουργό στην Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) και Διευθυντή Κέντρου Προηγμένης Λαπαροσκοπικής, Ρομποτικής και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ουρολογίας Central Urology.

Τι είναι η ενδοσκοπική χειρουργική ουρολογία;

Η ενδοσκοπική χειρουργική στην ουρολογία αναφέρεται σε μια χειρουργική μέθοδο που χρησιμοποιεί ενδοσκοπικά μέσα για την διεξαγωγή των επεμβάσεων. Τα ενδοσκοπικά χειρουργικά εργαλεία είναι ειδικά σχεδιασμένα χειρουργικά εργαλεία που εισάγονται στο ουρολογικό σύστημα μέσω μιας μικρής τομής ή ακόμη και μέσω της ουρήθρας χωρίς καμία εξωτερική τομή. Αυτή η τεχνική επιτρέπει στους ουρολόγους να διερευνήσουν, να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν ουρολογικά προβλήματα όπως οι λίθοι στους νεφρούς ή την ουροδόχο κύστη, οι στενώματα στον ουρητήρα ή στην ουρήθρα, παθήσεις του προστάτη,  καρκίνος των ουρητήρων, καρκίνος της ουροδόχου κύστης και άλλες ουρολογικές παθήσεις.

Η ενδοσκοπική χειρουργική στην ουρολογία είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, καθώς απαιτεί μικρότερες τομές και συνήθως συνοδεύεται από μικρότερο χρόνο ανάρρωσης σε σύγκριση με τις παραδοσιακές χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό καθιστά την ενδοσκοπική χειρουργική μια ελκυστική επιλογή για πολλούς ασθενείς με ουρολογικές παθήσεις.

female-surgeon

Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζεται η ενδοσκοπική χειρουργική;

Η ενδοσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις στην ουρολογία. Ορισμένα από τα κύρια πεδία εφαρμογής περιλαμβάνουν:

 • Αντιμετώπιση  λίθων ουροποιητικού: Η ενδοσκοπική χειρουργική χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λίθων από τους νεφρούς, απο τον ουρητήρα ή από την ουροδόχο κύστη). Κατά την διάρκεια της επέμβασης, ένα ενδοσκοπικό χειρουργικό εργαλείο εισάγεται μέσω της ουρήθρας του ουρητήρα ή της ουροδόχου κύστης για να αφαιρέσει τους λίθους.
 • Διάγνωση καρκίνου: Οι ενδοσκοπικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και την εκτίμηση του ουρολογικού καρκίνου σε διάφορα όργανα όπως τον καρκίνο του ουρητήρα, της ουροδόχου κύστης κτλ 
 • Αφαίρεση όγκων: Η ενδοσκοπική χειρουργική χρησιμοποιείται για την αφαίρεση όγκων, επιτρέποντας την διατήρηση του υγιού τμήματος του νεφρού.
 • Αντιμετώπιση στενωμάτων και αποφράξεων: Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση στενώσεων στους ουρητήρες ή την ουρήθρα καθώς και για την αφαίρεση παθήσεων  που προκαλούν αποφραγές.

Πως γίνονται οι ενδοσκοπικές ουρολογικές επεμβάσεις;

Η διαδικασία της ενδοσκοπικής χειρουργικής στην ουρολογία βασίζεται στην χρήση ενδοσκοπικών χειρουργικών εργαλείων μέσα στον αυλό των ουρολογικών οργάνων του ασθενούς. Αυτός ο εσωτερικός φακός επιτρέπει στον ουρολόγο να δει και να εργαστεί μέσα στον ουρολογικό σύστημα του ασθενούς χωρίς να χρειάζεται μεγάλες εξωτερικές τομές. Τα  βασικά βήματα της διαδικασίας μιας ενδοσκοπικής χειρουργικής επέμβασης περιλαμβάνουν: 

 • Αναισθησία: Για την διενέργεια των ενδοσκοπικών ουρολογικών επεμβάσεων απαιτείται μια μορφής αναισθησα που  μπορεί να είναι είτε γενική αναισθησία, κατά την οποία ο ασθενής κοιμάται, ή τοπική αναισθησία.
 • Εισαγωγή του ενδοσκοπικού χειρουργικού εργαλείου: Ο ουρολόγος εισάγει το χειρουργικό εργαλείο  μέσα στον αυλό του ουρολογικού οργάνου του ασθενούς μέσω της ουρήθρας και της  ουροδόχου κύστης ή του ουρητήρα, ανάλογα με την περίπτωση. Το ενδοσκοπικό χειρουργικό εργαλείο είναι ένα λεπτό και ευέλικτο χειρουργικό εργαλείο είναι ένα εργαλείο  με έναν φακό στο άκρο του που επιτρέπει στον ουρολόγο να δει τον εσωτερικό χώρο του ουρολογικού συστήματος.
 • Εξέταση και παρέμβαση: Μετά την είσοδο του χειρουργικού εργαλείου, ο ουρολόγος εξετάζει τον εσωτερικό χώρο του ουρολογικού συστήματος και παρεμβαίνει ανάλογα με την πάθηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αφαίρεση λίθων, την αντιμετώπιση στενώσεων, την αφαίρεση όγκων ή άλλες επεμβάσεις.
 • Ολοκλήρωση: Μόλις η επέμβαση ολοκληρωθεί, το ενδοσκοπικό χειρουργικό εργαλείο αφαιρείται από τον αυλό των ουρολογικών οργάνων του ασθενούς. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται να τοποθετηθούν καθετήρες ή σωλήνες για τη μεταφορά ουρών ή για άλλους λόγους.

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες ενδοσκοπικές ουρολογικές επεμβάσεις:

 • κυστεοσκόπηση
 • ουρητηροσκόπηση
 • διουρηθρική προστατεκτομή 
 • διουρηθρική εκτομή όγκων ουροδόχου κύστης 
 • holep 
 • διουρηθρική αφαίρεση προστάτου με την μέθοδο των υδρατμών
 • ουρητηρολιθοτριψία εύκαμπτη/ημιάκαμπτη
 • διαδερμική νεφρολιθοτριψία