ΝΕΛΛh ΚΑΤΡΑΝΗ
υπευθυνη επικοινωνιας

Ο ρόλος της συνίσταται στην ορθή λειτουργία του ιατρείου με την οργάνωση του ηλεκτρονικού φακέλου/αρχείου του ασθενούς

Φανη Καρανικολα

Είναι υπευθυνη για την λήψη ιατρικού ιστορικού του ασθενούς καθώς και για την προεγχειρητική προετοιμασία και την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών.