ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η ενεργός παρακολούθηση, είναι μια προσέγγιση για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη που περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ασθένειας και την παρατήρηση για πιθανή εξέλιξη, αντί άμεσης χειρουργικής επέμβασης ή θεραπείας με ακτινοβολία. Απαιτεί στενή παρακολούθηση του καρκίνου μέσω συχνών επισκέψεων ιατρού. Εάν ο καρκίνος εξελιχθεί, η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει αμέσως.

Ποιος είναι υποψήφιος για ενεργή παρακολούθηση;

  • Είναι μια λογική επιλογή για ασθενείς με πρώιμο στάδιο καρκίνου του προστάτη, ειδικά ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν άλλα σημαντικά προβλήματα υγείας που μπορεί να επιδεινώσει τις κανονικές παρενέργειες της θεραπείας.
  • Ασθενείς με χαμηλής επιθετικότητας καρκίνου μπορεί επίσης να εξετάσουν αυτή την επιλογή
  • Εάν ένας ασθενής είναι 75 ετών ή μεγαλύτερος και έχει λιγότερο από 10 χρόνια προσδόκιμο επιβίωσης, ή έχει μια μικρής επιθετικότητας καρκίνο του προστάτη μεPSAχαμηλότερο από 10, οι κίνδυνοι της θεραπείας του καρκίνου του προστάτη μπορεί να υπερτερούν των οφελών.
  • Δεν συνιστούμε άγρυπνη αναμονή για τους άνδρες που έχουν «ιάσιμo» καρκίνο ή καρκίνο που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη θεραπεία..

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της ενεργής παρακολούθησης;

Ο πρωταρχικός κίνδυνος είναι ότι ο καρκίνος θα προχωρήσει σε πιο επιθετικής μορφής καρκίνοή ότι η νόσος εξαπλώνεται και γίνεται ανίατη. Υπάρχει ένας κίνδυνος 10 έως 25 τοις εκατό ότι ένας χαμηλής επιθετικότητας, χαμηλού-σταδίου όγκος καρκίνου του προστάτη να σημειώσει πρόοδο μέσα σε 10 χρόνια. Οι νεότεροι ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ανίατη νόσο. Η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη με αυτή την προσέγγιση. Οι ασθενείς πρέπει να δεσμεύονται σε συχνές εξετάσεις και βιοψίες για να διασφαλίσουν ότι ο καρκίνος δεν έχει γίνει πιο επιθετικός.

Ποια είναι τα οφέλη της ενεργής παρακολούθησης;

Οι περισσότεροι καρκίνοι του προστάτη μεγαλώνουν αργά, έτσι είναι πιθανό ότι ένας άνθρωπος που υποβάλλεται σε ενεργή επιτήρηση δεν θα αναπτύξει ποτέ συμπτώματα ή θα απαιτήσει θεραπεία-ειδικά αν είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγει τις παρενέργειες της θεραπείας. Υπάρχει επίσης η ελπίδα ότι νέες θεραπείες θα μπορούσαν να γίνουν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του χρόνου αναμονής.