Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης - Ιατρείο
Ομάδα Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη
Φανή Καρανικόλα

Είναι υπευθυνη για την λήψη ιατρικού ιστορικού του ασθενούς καθώς και για την προεγχειρητική προετοιμασία και την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών.

Νέλλη Κατράνη – Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Ο ρόλος της συνίσταται στην ορθή λειτουργία του ιατρείου με την οργάνωση του ηλεκτρονικού φακέλου / αρχείου του ασθενούς.

Want to make an appointment?

Contact us!

Ομάδα