Πηγή Urology Vol 123 Jan 2019

Τίτλος Single Session Bilateral Vs Staged Bilateral Ureteroscopy for Nephrolithiasis: An Assessment of Safety and Efficacy(s)

Συγγραφείς: Gabriel Fiscus, Tracy Marien, Teerayut Tangpaitoon, Joseph Kuebker, S. Duke Herrell, Nicole L. Miller

Ο σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση της έκβασης της σύγχρονης αμφοτερόπλευρης ουρητηροσκόπησης έναντι της σταδιακής σε 2 χρόνους ουρητηροσκόπησης για την αντιμετώπιση της αμφοτερόπλευρης λιθίασης. 

Μελετήθηκαν συνολικά 100 ασθενείς, οι 37 εκ των οποίων υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη και οι 63 σε διαδοχικές συνεδρίες ουρητηροσκόπηση. 

Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές τόσο όσο αφορά την αποτελεσματικότητα της επέμβασης (ποσοστά ασθενών ελεύθερα λίθων) όσο και τα ποσοστά επιπλοκών.

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η σύγχρονη αμφοτερόπλευρη αντιμετώπιση της λιθίασης σε μία συνεδρία είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος αντιμετώπισης της αμφοτερόπλευρης λιθίασης του ουροποιητικού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *