ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Η ρομποτική χειρουργική προστάτη αποτελεί ένα είδος ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Με τον όρο ελάχιστα επεμβατική εννοούμε την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων δια μέσου μικρών τομών με την βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων λεπτών εργαλείων. Όταν πραγματοποιείται η επέμβαση με το ρομποτικό σύστημα DaVinci,  τα εργαλεία αυτά τοποθετούνται στους βραχίονες του συστήματος δίνοντας στον χειρουργό μεγάλο βαθμό ευρύτητας κινήσεων και ακρίβειας. Ένας άλλος βραχίονας χρησιμεύει για την οπτική κάμερα που επιτρέπει τρισδιάστατη όραση και βρίσκεται συνεχώς υπό τον έλεγχο του χειρουργού.

Ο χειρουργός ελέγχει όλα τα εργαλεία και την κάμερα μέσω μιας κονσόλας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον ασθενή. Ο χειρουργός τοποθετεί τα δάκτυλά του σε κάποιους ειδικά σχεδιασμένου μοχλούς που επιτρέπου να μετατρέπεται η κίνηση του χεριού του σε αντίστοιχη κίνηση των εργαλίων επιτρέποντας ουσιαστικά μέγιστης ακρίβειας χειρουργικών χειρισμών.

 

Τα γενικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής είναι αυτά της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής :

  • Μικρότερο χειρουργικό τραύμα
  • Γρηγορότερη ανάρρωση
  • Μικρότερη απώλεια αίματος

Η ρομποτική χειρουργική έχει πλέον καθιερωθεί ως μια ασφαλή και αποτελεσματική τεχνική για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου αριθμού ουρολογικών παθήσεων όπως αποδεικνύεται και από τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό ασθενών και ιατρών που εφαρμόζουν την τεχνική αυτή. Σημαντικό ρόλο στην τάση αυτή έχει η εργονομία και η τεχνικές δυνατότητες που προσφέρει η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική σε σχέση με την τεχνικά δυσκολότερη λαπαροσκοπική προσέγγιση.