λαπαροσκοπικη_χειρουργικη_μαρκος_καραβιτακης

Ογκολογία

Στην ουρολογία τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των ογκολογικών περιστατικών προσφέροντας όχι μόνο την μακροχρόνια επιβίωση (σε σημείο που ο ασθενής τελικά να καταλήγει από άλλα αίτια) αλλά πολλές φορές και σε αντίθεση με πολλές άλλες νεοπλασίες άλλων συστημάτων να επιτυγχάνεται και πλήρη ίασης.

Παράλληλα, η εξέλιξη της ουρολογίας έχει επιτρέψει την ολοένα και λιγότερο επεμβατική αντιμετώπιση των ασθενών εκμεταλεύοντας  για την προσέγγιση των όγκων  τις φυσιολογικές οπές του ανθρώπινου οργανισμού (πχ. ουρήθρα) είτε δημιουργώντας μικρές οπές (πχ λαπαροσκόπηση, ρομποτική χειρουργική). Ως αποτέλεσμα αυτής της λιγότερο επεμβατικής χειρουργικής προσπέλασης είναι η εξασφάλιση του ογκολογικού αποτελέσματος να συνδυάζεται με την γρηγορότερη ανάρρωση του ασθενούς και την ταχύτερη επιστροφή του στις φυσιολογικές δραστηριότητες.

Έτσι λοιπόν, κακοήθεια στην ουρολογία δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει ούτε μείωση της επιβίωσης ούτε και μακροχρόνια παραμονή στο νοσοκομείο και από την κοινωνική ζωή.

Σαφέστατα, για την επίτευξη των παραπάνω αποτελεσμάτων απαιτείται ένας συνδυασμός έγκυρης διάγνωσης, επιλογής σωστής θεραπείας και -πολύ βασικό- μακροχρόνια από κοντά παρακολούθησης του ασθενούς από τον ιατρό και μόνο που πραγματοποίησε την επέμβαση.

Γιατί, η θεραπεία στην ουρολογική ογκολογία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν περιορίζεται στην ημέρα της χειρουργικής επέμβασης αλλά εξελίσσεται στο χρόνο.

Με μεγάλη χαρά βλέπουμε και ξαναβλέπουμε τους ασθενείς που έχουν αντιμετωπισθεί στα 35 και πλέον χρόνια λειτουργίας του ιατρείου να συνεχίζουν να μας επισκέπτονται και να παρακολουθούμε μέσω της προσωπικής επαφής την εξέλιξη της πορείας τους προλαβαίνοντας εν τη γεννέση του κάθε πιθανό θέμα που δύναται να δημιουργηθεί.