Συμμετέχοντας στην χειρουργική ομάδα του καθ. Stolzenburg σε live surgery σε λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή στο συνέδριο της European Association of Urology section of Urotechnology  στη Modena (05/2018)

Εκπαιδευτής λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του τμήματος Ενδοουρολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (07/11/2018)

δελτία τύπου

 

Ομιλία και βράβευση στο συνέδριο ουρολόγων της Ιορδανίας (04/10/2018)

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Ομιλία στο πανελλήνιο ουρολογικό συνέδριο (11/10/2018)

Πρόγραμμα Ημέρας

Εκλογή στο νέο ΔΣ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας στην θέση του ταμία (13/10/2018)