Πηγή, Urology, Vol 123 January 2019, Pages 181-185

Tίτλος Risk of Ovarian Malignancy in Patients Undergoing Radical Cystectomy for Bladder Cancer 

Συγγραφείς  Marc A. Abboud, Allan K. Topham, Daniel C. Parker, Heather R. Burks, Michael S. Cookson, Sanjay G. Patel

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του μυοδιηθητικού κακρίνου της ουροδόχου κύστης συνιστούν την αφαίρεση των ωοθηκών κατά την διάρκεια της ριζικής κυστεκτομής για τον φόβο της ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών αργότερα κατά την ζωή της ασθενούς. Από την άλλη, νεώτερα δεδομένα και μελέτες αποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο ολικής θνητότητας, καρδιαγγειακών νοσημάτων, οστεοπόρωσης, πνευματικής δυσπραγίας και σεξουαλικής λειτουργίας μετά την αφαίρεση των ωοθηκών.

Οι συγγραφείς της μελέτης αυτής παρακολούθησαν περίπου 1800 ασθενείς που υποβληθηκαν σε ριζική κυστεκτομή μεταξύ 1998 και 2010 και παρατήρησαν ότι ενώ περίπου το 11% των ασθενών αυτών ανέπτυξαν μια δεύτερη κακοήθεια κατά την διάρκεια της παρακολούθησής εντούτοις μόνο 2 δηκλαδή 0.1% ανέπτυξαν καρκίνο των ωοθηκών.

Για τον λόγο αυτό οι συγγραφείς συνιστούν την διακοπή της πρακτικής της ωοθηκεκτομής κατά την διάρκεια της κυστεκτομής ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απο τις παρενέργειες της αφαίρεσης των ωοθηκών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *