Συστηματική επισκόπηση (systematic review) και μετα-ανάλυση  που δημοσιεύεται στο Cancer Treatment Reviews προσπαθεί να μελετήσει την επίδραση του καπνίσματος στην συνολική (overall) και στην ειδική της νόσου (prostate cancer specific) επιβίωση καθώς και στην υποτροπή της νόσου. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης αποδεικνύουν ότι οι καπνιστές έχουν σημαντική μικρότερη συνολική και ειδική της νόσου επιβίωση καθώς και διαστήματος ελεύθερο υποτροπής της νόσου από τους μη-καπνιστές. Η διακοπή του καπνίσματος λοιπόν θα πρέπει να αποτελεί βασική οδηγία στους ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη.

 

Πηγή: Cancer treatment reviews. 2018 Jul 04 [Epub ahead of print]