Υπολειτουργική Ουροδόχος Κύστη

Από τον Χειρουργό Ουρολόγο Δρ. Μάρκο Καραβιτάκη, Εξειδικευμένο Χειρουργό στην Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική, Αντιπρόεδρο του European Association of Urology Patient Office (Γραφείο Ασθενών Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας) και Διευθυντή του Κέντρου Προηγμένης Λαπαροσκοπικής, Ρομποτικής και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ουρολογίας Central Urology.

Η υπολειτουργική ουροδόχος κύστη είναι μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα σημαντική ουρολογική πάθηση που επηρεάζει πολλούς ενήλικες, ιδιαίτερα καθώς μεγαλώνουν. Η υπολειτουργική ουροδόχος κύστης χαρακτηρίζεται από μείωση της συσταλτικότητας της ουροδόχου κύστης και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, οδηγώντας σε δυσκολίες στις καθημερινές δραστηριότητες και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Τι είναι η Υπολειτουργική Ουροδόχος Κύστη;

Η υπολειτουργική ουροδόχος κύστη, ή ανεπάρκεια του εξωστήρα (του μυός της ουροδόχου κύστης), είναι μια κατάσταση όπου ο μυς της κύστης (ο εξωστήρας) δεν μπορεί να συσταλεί αποτελεσματικά, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη κένωση της κύστης από ούρα. Είναι μια πολύπλοκη διαταραχή, που συχνά συγχέεται με άλλα ουρολογικά προβλήματα όπως η υπερπλασία του προστάτη. Η Διεθνής Εταιρεία Ακράτειας την περιγράφει ως μια συστολή μειωμένης δύναμης και/ή διάρκειας, που οδηγεί σε παρατεταμένη αποβολή των ούρων και/ή σε αποτυχία πλήρους αποβολής των ούρων εντός κανονικού χρονικού διαστήματος.

Αιτίες της Υπολειτουργικής Ουροδόχου Κύστης

Η αιτιολογία της υπολειτουργικής ουροδόχου κύστης μπορεί να είναι πολυπαραγοντική, περιλαμβάνοντας νευρολογικές, μυϊκές και σχετιζόμενες με την ηλικία αιτίες. Διάφορες νευρολογικές καταστάσεις που επηρεάζουν τα νεύρα και ελέγχουν την ουροδόχο κύστη μπορεί να οδηγήσουν σε υπολειτουργική ουροδόχο κύστη. Ο σακχαρώδης διαβήτης και άλλες συστηματικές ασθένειες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία των νεύρων και να αποδυναμώσουν τους μύες της κύστης. Επιπλέον, η γήρανση συνδέεται συχνά με μείωση της λειτουργίας του μυός του εξωστήρα, αν και οι ακριβείς μηχανισμοί εξακολουθούν να διερευνώνται.

Συμπτώματα της Υπολειτουργικής Ουροδόχου Κ΄ύστης 

Τα συμπτώματα της υπολειτουργικής ουροδόχου κύστης είναι συχνά διακριτικά και μπορεί να παρερμηνευθούν με άλλα προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος.

Περιλαμβάνουν:

  • Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
  • Αδύναμη ροή ούρων
  • Αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης
  • Συχνή ούρηση με μικρές ποσότητες
  • Λοιμώξεις ουροποιητικού λόγω κατακράτησης ούρων

Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση των ασθενών και σε βελτιωμένα αποτελέσματα.

Διαγνωστικές Προσεγγίσεις

Η διάγνωση της υπολειτουργικής ουροδόχου κύστης συνήθως βασίζεται στο ιστορικό του ασθενούς, στην αντικειμενική εξέταση και στην εφαρμογή διάφορων ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων όπως ο ουροδυναμικός έλεγχος. Ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι η βασική εξέταση, διότι παρέχει μια λεπτομερή αξιολόγηση της λειτουργίας της ουροδόχου κύστης βοηθώντας στη διάκριση της υπολειτουργικής ουροδόχου κύστης από άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως η απόφραξη στον αυχένα της κύστης κατά την υπερπλασία του προστάτη ή από την υπερδραστήρια κύστη. Οι μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως η υπερηχοτομογραφία και η μέτρηση υπολείμματος μετά την ούρηση, χρησιμοποιούνται επίσης συχνά για την αξιολόγηση της πάθησης αυτής.

Στρατηγικές Διαχείρισης

Η διαχείριση των ασθενών με υπολειτουργική κύστη θα πρέπει να εξατομικεύεται σε κάθε περίπτωση και περιλαμβάνει συνδυασμό θεραπευτικών δράσεων όπως τροποποίηση του τρόπου ζωής, ιατρικών θεραπειών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χειρουργικών παρεμβάσεων:

Συμπεριφορικές Τεχνικές

Η προγραμματισμένη στον χρόνο ούρηση και η εκπαίδευση της κύστης μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων μέσω της προγραμματισμένης επίσκεψης στην τουαλέτα για μείωση του κινδύνου εμφάνισης επεισοδίων ακράτειας.

Καθετηριασμός

Ο διαλείπων καθετηριασμός είναι η προτιμώμενη μέθοδος για εκείνους τους ασθενείς που εμφανίζουν κλινικά σημαντικό υπόλειμμα ούρων και στους οποίους δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η  πλήρης αποβολή της κύστης με άλλον τρόπο.

Φάρμακα

Παρόλο που οι φαρμακευτικές επιλογές είναι περιορισμένες, ορισμένα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της συσταλτικότητας της κύστης ή στη μείωση της αντίστασης της εξόδου της κύστης.

Χειρουργικές Επιλογές

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, οι χειρουργικές επεμβάσεις όπως η νευροδιέγερση του ιερού ή οι διαδικασίες για την ανακούφιση των εμποδίων στην ουροδόχο κύστη, εξετάζονται.

Ζωή με Υπολειτουργική Ουροδόχο Κύστη

Η ζωή των ασθενών με υπολειτουργική κύστη μπορεί να εμφανίζει κάποιες δυσκολίες οι οποίες όμως με τις κατάλληλες θεραπευτικές μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα. Η ενεργός συμμετοχή των ασθενών με τους παρόχους υγείας είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωσή ενός προσωποποιημένου σχεδίου διαχείρισης των ασθενών. Σημαντικό επίσης ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τόσο οι ομάδες υποστήριξης, όσο και η συμβουλευτική.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η υπολειτουργική ουροδόχος κύστη με την κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση αποτελεί μια διαχειρίσιμη κατάσταση. Η ιατρική πρόοδος και η έρευνα υπόσχεται καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία και θεραπείες στο μέλλον.