Συντηρητική Αντιμετώπιση

Η διάγνωση καρκίνου του προστάτη είναι μια κατάσταση που  προκαλεί αγωνία και άγχος στους ασθενείς. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη επιθετικές ώστε να απαιτούν άμεση επεμβατική θεραπεία.

Για τους άνδρες με χαμηλού κινδύνου καρκίνο ή καρκίνο στα αρχικά στάδια, συχνά εξετάζονται δύο συντηρητικές προσεγγίσεις: η ενεργός παρακολούθηση και η προσεκτική παραμονή.

Αυτές οι στρατηγικές αντιμετώπισης στοχεύουν στη στενή παρακολούθηση της εξέλιξης  του καρκίνου, αποφεύγοντας την άσκοπη άμεση παρέμβαση.

Ενεργός Παρακολούθηση (active surveillance)

Η ενεργός παρακολούθηση περιλαμβάνει την τακτική παρακολούθηση του ασθενούς με περιοδικές εξετάσεις PSA, δακτυλική εξέτασης, πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη  και περιοδικών βιοψιών.

Η ενεργός παρακολούθηση συστήνεται για άνδρες με χαμηλού βαθμού, χαμηλού καρκινικού φορτίου και αργής ανάπτυξης καρκίνο του προστάτη. Ο κύριος στόχος της ενεργούς παρακολούθησης είναι η καθυστέρηση ή η αποφυγή της ριζικής θεραπείας, όπως της χειρουργικής επέμβασης ή της ακτινοθεραπείας, μέχρι να υπάρξουν ενδείξεις για πρόοδο της νόσου. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους ασθενείς να διατηρήσουν την ποιότητα ζωής τους, παρακολουθώντας παράλληλα στενά τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά του καρκίνου.

doctor-consulting-senior-patie

Τα Οφέλη της Ενεργούς Παρακολούθησης

Η ενεργός παρακολούθηση προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στους κατάλληλους ασθενείς. Καταρχάς, αποφεύγει τις πιθανές παρενέργειες και επιπλοκές που συνδέονται με την άμεση θεραπεία, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την σεξουαλική λειτουργία και την εγκράτεια ούρων. Δεύτερον, διατηρεί την δυνατότητα για οριστική θεραπεία αν και εφόσον χρειαστεί στο μέλλον. Επιπλέον, η ενεργός παρακολούθηση επιτρέπει στους ασθενείς να διατηρούν μια φυσιολογική ζωή, μειώνοντας την ψυχολογική επιβάρυνση που συνήθως συνδέεται με τις επεμβατικές θεραπείες.

Παράγοντες που αξιολογούνται για την ένταξη ενός ασθενούς σε πρωτόκολλο ενεργούς παρακολούθησης

Οι παράγοντες που αξιολογούνται πριν την ένταξη ενός ασθενούς σε πρωτόκολλο ενεργούς παρακολούθησης περιλαμβάνουν την ηλικία, την συνολική κατάσταση της υγείας του ασθενούς, ο βαθμός Gleason και ο αριθμός των θετικών βιοψιών του καρκίνου. Νεότεροι ασθενείς με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής μπορεί να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χρειαστούν θεραπεία σε κάποιο σημείο της ζωής τους.

Προσεκτική αναμονή (watchful waiting)

Η προσεκτική αναμονή είναι μια άλλη συντηρητική προσέγγιση, αλλά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την ενεργός παρακολούθηση.

Η προσεκτική αναμονή συνήθως συστήνεται σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς με σημαντικές συνοδές παθήσεις, οι οποίοι μπορεί να μην επωφεληθούν από τις άμεσες ριζικές θεραπείες.

Σε αντίθεση με την ενεργό παρακολούθηση, η προσεκτική αναμονή απαιτεί ελάχιστη παρακολούθηση και επικεντρώνεται κυρίως στη διαχείριση των συμπτωμάτων εφόσον και όταν αυτά εμφανιστούν.

Ο στόχος της προσεκτικής αναομής  είναι να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής του ασθενούς, χωρίς να υποβάλλεται σε ενεργός θεραπεία του καρκίνου, εκτός αν τα συμπτώματα γίνουν ενοχλητικά.

Η ενεργός παρακολούθηση και η προσεκτική αναμονή  αποτελούν πολύτιμες θεραπευτικές επιλογές για ορισμένους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, παρέχοντας τη δυνατότητα στενής παρακολούθησης της της εξέλιξης του καρκίνου και αποφεύγοντας τις περιττές θεραπείες.