Ο Δρ. Μ. Καραβιτάκης συμμετείχε ως εξεταστής στις εξετάσεις Fellow of the European Board of Urology (FEBU) που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη Leuven του Βελγίου, μια πιστοποίηση αριστείας που αναγνωρίζεται διεθνώς στην ουρολογία.

Ο ρόλος του εξεταστή είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού διασφαλίζει ότι οι επιτυχόντες των εξετάσεων πληρούν τις αυστηρά κριτήρια θεωρητικής γνώσης και κλινικής κρίσης, που έχει ορίσει η εξεταστική επιτροπή του European Board of Urology στην οποία είναι μέλος μετά από πρόσκληση και ο Δρ. Μ. Καραβιτάκης, μια σημαντική διεθνή αναγνώριση της αφοσίωσης του στην εκπαίδευση των νέων ουρολόγων και της αριστείας στην επιστήμη της ουρολογίας διεθνώς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *