“Στο σημερινό άρθρο θα αναφερθούμε στη σημασία της ειλικρινούς και διαφανούς προεγχειρητικής ενημέρωσης των ασθενών που προετοιμάζονται να υποβληθούν σε ριζική προστατεκτομή”. Dr. Markos Karavitakis

Ειδικότερα, θα εστιάσουμε στα αποτελέσματα που αφορούν την εγκράτεια και τη στυτική λειτουργία, με βάση την πρόσφατη μελέτη από το Prostate Uomo που αποκάλυψε ότι το 80% των ασθενών στην Ευρώπη ήταν δυσαρεστημένοι με την επικοινωνία και την ποιότητα της πληροφόρησης που λάμβαναν από τους ιατρούς τους πριν από την επέμβαση.

Η επιλογή για χειρουργική επέμβαση στον προστάτη απαιτεί πλήρη κατανόηση των πιθανών επιπλοκών και των πραγματικών αποτελεσμάτων, καθώς και ανοιχτή συζήτηση με τον ιατρό. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπίσουν την επέμβαση με πλήρη αυτοπεποίθηση και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις για την υγεία τους, βασισμένες σε αξιόπιστα δεδομένα και τις προσωπικές τους ανάγκες.

Στην έρευνα του Prostate Uomo, που παρουσιάστηκε πρόσφατα, το σημαντικό εύρημα των ανυποχώρητων ασθενών ήταν ότι το 80% θεώρησε ότι η επικοινωνία τους με τους γιατρούς τους πριν από τη ριζική προστατεκτομή δεν ήταν ικανοποιητική. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για βελτίωση στην ενημέρωση και την προετοιμασία των ασθενών πριν από την επέμβαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τις προσδοκίες τους και τις πιθανές επιπλοκές.

Είναι ζωτικής σημασίας οι γιατροί να παρέχουν στους ασθενείς ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα στην εγκράτεια και τη στυτική λειτουργία μετά την επέμβαση. Αυτός ο τύπος ανοιχτής και διαφανούς ενημέρωσης ενισχύει την εμπιστοσύνη των ασθενών και επιτρέπει σε αυτούς να συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή της θεραπείας που τους ταιριάζει καλύτερα. Πέραν της ενημέρωσης, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος υποστήριξης και κατανόησης είναι κρίσιμη για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες και οι απορίες των ασθενών πριν και μετά την επέμβαση.

Επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία κάθε χειρουργός να ενημερώνει τους ασθενείς για την εμπειρία του και τα ποσοστά επιτυχίας τους. Καταρχήν, η διαφάνεια σχετικά με την προϋπηρεσία και την εξειδίκευση του χειρουργού ενισχύει την εμπιστοσύνη του ασθενούς, δείχνοντας ότι είναι εξειδικευμένος και έχει την κατάλληλη εμπειρία για την επέμβαση που απαιτείται. Τα ποσοστά επιτυχίας παρέχουν στον ασθενή μια ρεαλιστική εικόνα για τις προσδοκίες των αποτελεσμάτων της επέμβασης και τον βοηθούν να κατανοήσει τις πιθανές επιπλοκές.

Τέλος, η διαφάνεια αυτή ενισχύει την αίσθηση ευθύνης και επαγγελματισμού του γιατρού, καθώς δείχνει ότι είναι διατεθειμένος να μοιραστεί τις πληροφορίες που αφορούν την επιστημονική του διαδρομή και την επίδοσή του. Αυτό συμβάλλει στην αποδοχή της θεραπείας από τον ασθενή και στην ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενούς, η οποία είναι ουσιώδης για την επιτυχία της θεραπείας και την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *