Δημοσίευση του Δρ. Μ. Καραβιτάκη με τα μέλη της επιτροπής σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EUA male LUTS), στο έγκριτο European Urology με θέμα την διαχείριση των ασθενών με υπολειτουργική ουροδόχο κύστη.

Η υπολειτουργική ουροδόχος κύστη είναι μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία ο μυς της ουροδόχου κύστης δεν μπορεί να συσταλθεί αποτελεσματικά, οδηγώντας σε παρατεταμένη ή/και αποτυχημένη αποβολή των ούρων προκαλώντας συμπτώματα όπως δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, αδύναμη ροή ούρων, αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης κ.α.

Είναι μια πολύπλοκη και συχνή διαταραχή, η οποία συχνά συγχέεται με άλλα ουρολογικά προβλήματα όπως η υπερπλασία του προστάτη.

Η διάγνωση της υπερλειτουργικής κύστης συνήθως βασίζεται στο ιστορικό του ασθενούς, στην αντικειμενική εξέταση και στην εφαρμογή διάφορων ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων όπως ο ουροδυναμικός έλεγχος κ.α.

Η διαχείριση των ασθενών με υπολειτουργική ουροδόχο κύστη πρέπει να εξατομικεύεται σε κάθε περίπτωση και περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων όπως τροποποίηση του τρόπου ζωής και των συνηθειών, φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπευτικών παρεμβάσεων (πχ καθετηριασμοί) και, σε ορισμένες περιπτώσεις διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *