Χειρουργική Θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, ονομάζεται ριζική προστατεκτομή και περιλαμβάνει την αφαίρεση του  προστάτη, των σπερματοδόχων κύστεων και ενίοτε των πυελικών λεμφαδένων.

Ο κύριος στόχος αυτής της επέμβασης είναι η πλήρης εκρίζωση του καρκίνου, η αποτροπή της εξάπλωσής του σε άλλα μέρη του σώματος και η διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με την διατήρηση δυο βασικών λειτουργιών

  • της εγκράτειας των ούρων και
  • της στυτικής λειτουργίας.

Υπάρχουν δύο χειρουργικοί μέθοδοι :

  • η ανοιχτή χειρουργική και
  • οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές δηλαδή η λαπαροσκοπική και η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική μέθοδος (ρομποτική).

Η ανοιχτή μέθοδος απαιτεί μια μεγαλύτερη τομή στο κάτω μέρος της κοιλιάς , ενώ οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως η ρομποτική και η λαπαροσκοπική τεχνική, χρησιμοποιούν μικρότερες τομές και προηγμένη τεχνολογία για την ακριβή αφαίρεση του προστάτη.

close-portrait-female

Τα οφέλη της χειρουργικής θεραπείας του καρκίνου του προστάτη

  1. Δυνατότητα πλήρης θεραπείας: Η χειρουργική προσφέρει την βέλτιστη ευκαιρία για θεραπεία, ειδικά σε περιπτώσεις τοπικά περιορισμένου καρκίνου του προστάτη, όπου η νόσος περιορίζεται μόνο στον προστάτη.
  2. Βελτιωμένη Ποιότητα Ζωής: Η εξέλιξη της γνώσης και κυρίως της χειρουργικής τεχνολογίας με την έλευση των 3σδιάστατων οπτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται τόσο στην λαπαροσκοπική όσο και στην ρομποτική χειρουργική έχουν επιτρέψει την διενέργεια της επέμβασης με τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα όσο αφορά την ογκολογική και λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών βελτιώνοντας τελικά  την συνολική ποιότητα ζωής.
  3. Ακριβής Σταδιοποίηση: Η αφαίρεση του προστάτη στο σύνολο του  επιτρέπει την ολοκληρωμένη αξιολόγηση του οργάνου και της νόσου που αντιμετωπίζεται παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για περαιτέρω θεραπευτικές αποφάσεις και εκτίμηση της πρόγνωσης.