Ποιά είναι η σταδιοποίηση και η κατάταξη του καρκίνου της ουροδόχου κύστης;
Ο ιστολογικός βαθμός και το στάδιο είναι δύο σημαντικοί τρόποι περιγραφής της επιθετικότητας και πρόγνωσης του καρκίνου. Ο βαθμός όγκου λέει πόσο επιθετικά είναι τα καρκινικά κύτταρα. Το στάδιο όγκου λέει πόσο έχει εξαπλωθεί ο καρκίνος.

Βαθμός όγκου

Ο βαθμός όγκου είναι μια παράμετρος αξιολόγησης της επιθετικότητας του καρκίνου.

Οι όγκοι μπορεί να είναι χαμηλής ή υψηλής επιθετικότητας. Τα υψηλής επιθετικότητας καρκινικά κύτταρα είναι πολύ ανώμαλα, ανεπαρκώς οργανωμένα και τείνουν να είναι πιο σοβαρά. Είναι ο πιο επιθετικός τύπος.

Στάδιο όγκου

Το στάδιο του όγκου αξιολογεί την εξάπλωση της νόσου μέσα στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης ή και εκτός από αυτό. Οι γιατροί μπορούν να εκτιμήσουν τον βαθμό και το στάδιο του καρκίνου της ουροδόχου κύστης παίρνοντας ένα μικρό δείγμα του όγκου. Αυτό λέγεται βιοψία. Ένας ανατομοπαθολόγος σε ένα εργαστήριο εξετάζει το δείγμα κάτω από ένα μικροσκόπιο και καθορίζει τον βαθμό και το στάδιο του καρκίνου.

Τα στάδια του καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι:

Tα: όγκος στην επιφάνεια της ουροδόχου κύστης που δεν εισέρχεται σε κανένα στρώμα της ουροδόχου κύστης
Tis: CIS-επίπεδος αλλά υψηλής επιθετικότηαες. Φαίνεται σαν ένα κοκκινωπό, βελούδινο έμπλαστρο στην επιφάνεια της ουροδόχου κύστης
Τ1: ο όγκος διαπερνάει την επιφάνεια της ουροδόχου κύστης, στο δεύτερο στρώμα, αλλά δεν φθάνει στο μυϊκό στρώμα
T2: ο όγκος αναπτύσσεται στο μυϊκό στρώμα της ουροδόχου κύστης
Τ3: ο όγκος περνά από το μυϊκό στρώμα σε ιστό που περιβάλλει την ουροδόχο κύστη, συνήθως στο λίπος που περιβάλλει την ουροδόχο κύστη
Τ4: ο όγκος έχει εξαπλωθεί σε κοντινές δομές της ουροδόχου κύστης όπως ο προστάτης στους άνδρες ή στον κόλπο των γυναικών
Μη μυοδιηθητικός καρκίνος
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης περιγράφεται από το πόσο βαθειά στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης έχει μεγαλώσει ο καρκίνος (που είναι το κλινικό στάδιο). Οι μη μυοδιηθητικοί καρκίνοι της ουροδόχου κύστης βρίσκονται στα κύτταρα του επιφανειακού στρώματος της ουροδόχου κύστης. Αυτοί οι καρκίνοι δεν εισβάλλουν στο μυϊκό τοίχωμα. Αυτοί οι όγκοι ταξινομούνται από Tα (χαμηλότερο στάδιο) έως T1 (υψηλότερο στάδιο για NMIBC).

Πάνω από τους μισούς ασθενείς με χαμηλού βαθμού καρκίνους θα έχουν υποτροπή όγκου. Περίπου το 6% θα προχωρήσει σε υψηλότερο στάδιο. Οι υψηλής επιθετικότητας καρκίνοι T1 υποτροπιάζουν σε ποσοστό περίπου 45% και το 17% αυτών πιθανόν να προχωρήσουν σε υψηλότερο στάδιο.

Μόλις διαγνωστεί, τα ποσοστά επιβίωσης είναι αρκετά ευνοϊκά για τους ασθενείς με NMIBC. Η επιβίωση σε υψηλού βαθμού νόσο κυμαίνεται από περίπου 70-85% στα 10 χρόνια και ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό για χαμηλού βαθμού νόσο. Ωστόσο, είναι σημαντικό η ασθένεια να διαγνωστεί νωρίς. Αυτό βοηθά τόσο στην πρόβλεψη της πορείας της νόσου όσο και στην επιλογή της καλύτερης θεραπείας.