Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική

Τι ονομάζεται πυελοουρητηρική συμβολή;

Η νεφρική πύελος είναι η κοιλότητα μέσα στην οποία συλλέγονται τα ούρα που παράγονται από το νεφρό. Στην συνέχεια τα ούρα, από την νεφρική πύελο μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα, ενός μικρού σωλήνα, στην ουροδόχο κύστη. Το σημείο της μετάβασης από την πύελο στον ουρητήρα ονομάζεται πυελοουρητηρική συμβολή.

Πως δημιουργείται το Σύνδρομο απόφραξης της πυελοουρητηρικής συμβολής;

Σύνδρομο απόφραξης της πυελοουρητηρικής συμβολής ορίζεται ως απόφραξη της ροής των ούρων από τη νεφρική πύελο στον εγγύς ουρητήρα, και που εντοπίζεται στο σημείο της πυελοουρητηρικής συμβολής. Αποτέλεσμα της απόφραξης αυτής είναι να παρατηρούνται αυξημένες πιέσεις στην νεφρική πύλο γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Το σύνδρομο αυτό μπορεί να παρουσιαστεί τόσο στους ενήλικες όσο στα παιδιά και μπορεί να εμφανιστεί με διάφορα συμπτώματα από τον κωλικοειδή πόνο, τις εμπύρετες λοιμώξεις (πυελονεφρίτιδα) κτλ

Ενώ στα παιδιά το σύνδρομο οφείλεται κυρίως σε κάποια συγγενή ανωμαλία, στους ενήλικες, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πέραν των συγγενών ανωμαλιών και άλλες αιτιολογίες συμπεριλαμβανομένων της ουρητηρικής συμπίεσης λόγω εξωγενών διεργασιών, της οπισθοπεριτοναικής ίνωσης και άλλων φλεγμονωδών διεργασιών. Ο καθορισμός της αιτιολογίας έχει βαρύνουσα σημασία στην αξιολόγηση των ασθενών και την επιλογής της σωστής θεραπείας.  Μια όχι ιδιαίτερα συχνή αιτία απόφραξης της πυελοουρητηρικής συμβολής είναι αυτή που οφείλεται σε κάποια έκτοπη νεφρική αρτηρία.

Φυσιολογικά, ο νεφρός δέχεται αιμάτωση από μια μεγάλη αρτηρία, την νεφρική αρτηρία που προέρχεται από την αορτή. Με τον όρο έκτοπη νεφρική αρτηρία εννοούμε την παρουσία κάποιας αρτηρίας πέραν της φυσιολογικής που αιματώνει το νεφρό. Η αρτηρία αυτή μπορεί να βρίσκεται σε άλλοτε άλλο σημείο και συνήθως χαρακτηρίζεται από μια  ακαθόριστη πορεία. Έκτοπες νεφρικές αρτηρίες συναντώνται στο 30% περίπου του πληθυσμού.

Τι είναι και πότε απαιτείται Πυελοπλαστική επέμβαση;

Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, οι αρτηρίες έχουν τέτοια πορεία που μπορεί να προκαλέσουν συμπίεση της πυέλου και του ουρητήρα, εμποδίζοντας την διέλευση των ούρων οδηγώντας έτσι στην εμφάνιση του συνδρόμου απόφραξης της πυελοουρητηρικής συμβολής.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μετάθεση της πυέλου και του  ουρητήρα μπροστά από το έκτοπο αγγείο και ανακατασκευή της φυσιολογικής ανατομίας της πυελοουρητηρικής συμβολής.

Η επέμβαση αυτή ονομάζεται πυελοπλαστική με οπίσθια μετάθεση του έκτοπου αγγείου.

Μέθοδοι πυελοπλαστικής επέμβασης

Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει με την ανοιχτή, την ρομποτική και την λαπαροσκοπική τεχνική.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής πυελοπλαστικής

Η λαπαροσκοπική πυελοπλαστική προσφέρει μια ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική επιλογή και εμφανίζει ποσοστά επιτυχίας συγκρίσιμα με εκείνα των ανοικτών επεμβάσεων με τα  πλεονεκτήματα της μειωμένης νοσηρότητας, της συντομότερης παραμονής στο νοσοκομείο και της ταχύτερης ανάρρωσης.

Η λαπαροσκοπική πυελοπλαστική μπορεί να είναι μια τεχνικά απαιτητική επέμβαση που να  απαιτεί ικανή  λαπαροσκοπική δεξιοτεχνία, χαρακτηρίζεται όμως από υψηλά ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 95%.