Λαπαροσκοπική Ριζική Προστατεκτομή

Η λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή είναι η επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.

Ποια είναι η μέθοδος της ριζικής προστατεκτομής που χρησιμοποιείται;

Η εξωπεριτοναική ελάχιστα επεμβατική ριζική προστατεκτομή είναι η τεχνική της ριζικής προστατεκτομής που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο ουρολόγος Καραβιτάκης Μάρκος.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την τεχνική θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια βασικά στοιχεία ανατομικής. 

Βασικά στοιχεία ανατομικής

Η κοιλιά των ανθρώπων περιέχει διάφορα όργανα με το έντερο να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος αυτής. Το έντερο βρίσκεται μέσα στην κοιλιά των ανθρώπων μέσα σε ένα ειδικό χώρο που ονομάζεται περιτοναϊκή κοιλότητα. Είναι ένας χώρος περικλείεται από μια λεπτή μεμβράνη που ονομάζεται περιτόναιο σαν ένας σάκος μέσα στον οποίο βρίσκεται  τυλιγμένο όλο το έντερο.

Ο προστάτης βρίσκεται βαθιά μέσα στην λεκάνη του άνδρα αλλά εκτός από αυτήν την μεμβράνη, έξω από τον σάκο.

Ενδοπεριτοναϊκή ριζική προστατεκτομή – Πρόσβαση

Στην κλασσική ενδοπεριτοναϊκή ριζική προστατεκτομή η πρόσβαση στον προστάτη γίνεται μέσα από αυτόν τον σάκο μέσα από το περιτόναιο.

Αποτελέσματα ενδοπεριτοναϊκής ριζικής προστατεκτομής

 • Πρώτον όλα τα εργαλεία να βρίσκονται συνεχώς ανάμεσα στα έντερα του ασθενούς με αυξημένο κίνδυνο κάκωσής του.
 • Δεύτερον όλος ο αέρας που είναι απαραίτητος για την δημιουργία χώρου στις ελάχιστα επεμβατικές επεμβάσεις να είναι μέσα στο περιτόναιο δημιουργώντας μετά την επέμβαση μεγάλη δυσφορία και πόνο καθώς και καθυστέρηση στην επαναλειτουργία του εντέρου με έντονο μετεωρισμό και ανάγκη παράτασης της νοσηλείας
 • Τρίτον η ανάγκη δημιουργίας χώρου και απώθησης του εντέρου κατά την πρόσβαση στον προστάτη να απαιτεί τον ασθενή σε θέση μέγιστου trendelemburg δηλαδή με τα πόδια ψηλά και το κεφάλι χαμηλά το οποίο οδηγεί σε αυξημένες ενδοκράνιες πιέσεις και δυσκολία στην αναπνοή που αρκετές φορές οδηγεί σε ατελεκτασίες και άλλα αναπνευστικά προβλήματα. 

Εξωπεριτοναϊκή ριζική προστατεκτομή – Τεχνική

Στην εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση δημιουργείται ένας χώρος εκτός περιτοναίου, και για την ακρίβεια μεταξύ του περιτοναίου και του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος μέσω του οποίου εισέρχονται τα εργαλεία και ο αέρας για την δημιουργία του χώρου που είναι απαραίτητος για την επίτευξη της επέμβασης.

Πλεονεκτήματα εξωπεριτοναϊκής ριζικής προστατεκτομής

 • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού του εντέρου
 • Μείωση της ενόχλησης και του πόνου που προκαλείται από το αέριο
 • Άμεση επαναφορά της λειτουργίας του εντέρου 
 • Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Μείωση της θέσης trendelemburg με μείωση του κινδύνου αναπνευστικών επιπλοκών καθώς 
 • Μείωση της ενδοκράνιας πίεσης 
 • Δυνατότητα εξιτηρίου την αμέσως επόμενη ημέρα της επέμβασης

Ο Καραβιτάκης Μάρκος είναι θιασώτης της  εξωπεριτοναικής προσπέλασης τόσο με την αμιγώς λαπαροσκοπική όσο και με την ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική μέθοδος έχοντας εφαρμόσει την τεχνική αυτή σε μεγάλο αριθμό ασθενών.

Η τεχνική που εφαρμόζουμε σε περιπτώσεις χαμηλής και ενδιάμεσης επιθετικότητας καρκίνου του προστάτη ενσωματώνει 3 διαφορετικές τεχνικές που έχουν περιγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία για την πραγματοποίηση της ρομποτική προστατεκτομής (“Veil di Aphrodite”, “the Hood”, “the Collar”).

Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή – Κυριότερα σημεία της τεχνικής μας

 • Εξωπεριτοναική προσπέλαση: δηλαδή η επέμβαση πραγματοποιείται έξω από τον σάκο που περιβάλλει το έντερο (το περιτόναιο) για την μείωση του κινδύνου τραυματισμού του εντέρου.
 • Διατήρηση του κυστικού αυχένα: δηλαδή του σφιγκτηριακού μηχανισμού της ουροδόχου κύστης με στόχο την ταχύτερη επαναφορά της εγκράτειας μετά την επέμβαση
 • Διατήρηση των στυτικών νεύρων κατά την τεχνική Veil di Aphodite, τεχνική που περιέγραψε ο Manon και συν για την διατήρηση της στυτικής λειτουργίας μετά την επέμβαση
 • Διατήρηση των περιουρηθρικών ιστών κατά την τεχνική Hood, τεχνική που περιέγραψε ο Al Tawari και συν για την ταχύτερη επαναφορά της εγκράτειας μετά το χειρουργείο
 • Διατήρηση του μέγιστου λειτουργικού μήκους της ουρήθρας κατά την τεχνική Collar, τεχνική που περιέγραψε ο Mottrie για την ταχύτερη επαναφορά της εγκράτειας μετά την επέμβαση

Σχετική βιβλιογραφία Eur Urol. 2020 Oct 13;S0302-2838(20)30771-5 Eur Urol. 2006 Jun;49(6):1065-73 Eur Urol Focus. 2018 Sep;4(5):677-685