Λαπαροσκοπική Ριζική Κυστεκτομή

Τι είναι η ριζική κυστεκτομή;

Η ριζική κυστεκτομή αποτελεί μια υψηλότατου βαθμού δυσκολίας χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του επιθετικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης και περιλαμβάνει στον άνδρα αφαίρεση της ουροδόχου κύστης και του προστάτη ενώ στην γυναίκα μαζί με την ουροδόχο κύστη αφαιρούνται η μήτρα, οι σάλπιγγες, οι ωοθήκες και το πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου. Περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένο πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό και εκτροπή των ούρων με διάφορους τρόπους.

Λόγω της εξαιρετικής της βαρύτητας, η επέμβαση πραγματοποιείται από εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες με την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση.

Μέθοδοι επέμβασης

Μέχρι πρόσφατα, η επέμβαση γινόταν αποκλειστικά με την ανοιχτή μέθοδο. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επεμβάσεων πραγματοποιείται με κάποια από τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές δηλαδή της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής τεχνικής.

Χωρίς να υπάρχει κάποια διαφορά στο ογκολογικό αποτέλεσμα μεταξύ της ανοιχτής και των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, οι τελευταίες χαρακτηρίζονται από μικρότερες τομές, μικρότερη απώλεια αίματος, τον μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, την ταχύτερη ανάρρωση, έξοδο από το νοσοκομείο και επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες.

Λαπαροσκοπική ή Ρομποτική ριζική κυστεκτομή;

Τόσο η λαπαροσκοπική όσο και η ρομποτική ριζική κυστεκτομή βασίζονται στις ίδιες αρχές, αυτές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής με τις μικρές τομές, το πνευμοπεριτόναιο, τα ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία, την μεγεθυμένη όραση και τα υψηλής ευκρίνειας οπτικά συστήματα. Βασίζονται και στα ίδια χειρουργικά βήματα που καθορίζονται από την τεχνική του χειρουργού και όχι από την εφαρμογή του ρομποτικού μηχανήματος.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής ριζικής κυστεκτομής

Θεωρούμε πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής τεχνικής έναντι της ρομποτικής ακριβώς την μη χρήση της ρομποτικής πλατφόρμας με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά το οικονομικό σκέλος της επέμβασης διευρύνοντας παράλληλα τόσο την διαθεσιμότητα όσο και την προσβασιμότητα της τεχνικής στους ασθενείς.

Τεχνική λαπαροσκοπικής ριζικής κυστεκτομής

  • Βασικά σημεία της τεχνικής μας είναι ο ελάχιστος χειρισμός (minimal manipulation of the ureter) του ουρητήρα και διατήρηση των περιουρητηρικών δομών και της αιμάτωσής του αποσκοπώντας στην μείωση του κινδύνου μελλοντικών επιπλοκών.
  • Προσπάθεια για εκλεκτική απολίνωση των κυστικών αγγείων και περιορισμό στο μέγιστο δυνατό της χρήσης ενέργειας, intrafascial παρασκευή αγγειονευρωδών δεματίων (όταν ογκολογικά επιτρεπτό) και άλλοτε άλλου βαθμού διατήρηση αυτών στην προσπάθεια διατήρησης της στυτικής λειτουργίας μετεγχειρητικά.
  • Διατήρηση του μέγιστου λειτουργικού μήκους της ουρήθρας σε περιπτώσεις που ακολουθεί ορθότοπη εκτροπή ούρων.