ΙατροΙ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΥΤΣΙΑΣ MD, PHD
ΧειρουργΟς ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Χειρουργός ουρολόγος

 

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Aachen, Γερμανίας 

 

Διευθυντής της Ουρολογικής κλινικής καθώς και πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της Αθηναϊκής Κλινικής.

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ md, pHD
Customer Support

Χειρουργός Ουρολόγος

 

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

 

π. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ευαγγελισμός

ΣυνεργΑτες

 

ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
Υπεύθυνη Χειρουργείων

ΝΕΛΛΗ ΚΑΤΡΑΝΗ
Υπεύθυνη Ιατρείου