Ερευνητική Εργασία Διδακτορικής διατριβής, Τμήμα Πειραματικής Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τίτλος εργασίας: “ To μοντέλο έκφρασης του Kiss-1 και του υποδοχέα GPR54 στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης”

Ερευνητική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Τίτλος εργασίας: “Surgical margin status and the role of the index lesion: implications for preoperative evaluation of tumor focality in prostate cancer

Ερευνητική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος, Division of Surgery, Oncology, Reproductive Biology and Anaesthetics, Faculty of Medicine, Imperial College London Τίτλος εργασίας: “Does multifocal prostate cancer influence outcome in prostate cancer and therefore the choice of focal therapy?”