Ενδοουρολογια

 

Με τον όρο ενδοουρολογία ουσιαστικά εννοούμε την πραγματοποίηση ουρολογικών επεμβάσεων με την χρήση ειδικά σχεδιασμένων εργαλίων και οπτικών συστημάτων που εισέρχονται στο ουροποιητικό σύστημα.

 

Η ενδοουρολογία έχει εφαρμογή σε πολλές παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την λιθίαση, τα νεοπλάσματα και πολλές άλλες παθήσεις του ουροποιητικού.

 

Η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση αποτελεί μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνικές της ενδοουρολογίας. Με την εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση έχουμε την δυνατότητα να επισκοπούμε και να παρεμβαίνουμε αν χρειάζεται μέσα στο νεφρό χρησιμοποιώντας πολύ λεπτά εργαλεία. Η εφαρμογή των laser επιτρέπει να αντιμετωπίζονται και να θεραπεύονται πληθώρα καταστάσεων όπως λίθοι, κακοήθειες και στενώματα για τις οποίες παλαιότερα ήταν απαραίτητες ιδιαίτερα παρεμβατικές τεχνικές. Επιπλέον, η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση αποτελεί μια αναίμακτη και ανώδυνη λύση επιτρέποντας την άμεση ανάρρωση του ασθενούς.