Αριστούχος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ΑΘηνών

Fellow European Board of Urology (final mark 9/9), Brussels

Μεταπτυχιακός Τίτλος Εξειδίκευσης στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακός Τίτλος και Δίπλωμα, Imperial College (Dissertation Commendation), Division of Surgery, Oncology, Reproductive Biology and Anaesthetics, Faculty of Medicine, Imperial College, London, United Kingdom